mmmmmmmm
Årsmöte 2008-02-09
Presidiet (sekreterare & ordförande) tankearbetar
Vandringspriser
Klubben har nio vandringspriser. För tävlingsbedrifter under 2007 delas sju av dessa ut enligt följande
Fredrik Reinodt / Bennaz´Nhimbusz Axz-Ghasz / Pumi

Lydnadsklass I
Tilldelas den förare som under året och med samma hund erhållit tre 1:a pris vid officiellt lydnadsprov. Om flera förare uppnått tre 1:a pris, erövras det av den förare som har högsta sammanlagda poängsumman. Priset skall vandra i 10 (tio) år, det tilldelas då den förare som har flest inteckningar. Vid lika många inteckningar gäller högsta sammanlagda summa för någon av inteckningarna

Susanne Gustavsson / Sigge / Blandras
Lydnadsklass II
Tilldelas den förare som under året och med samma hund erhållit 1:a pris vid officiellt lydnadsprov. Priset skall vandra i 10 (tio) år, det tilldelas då den förare som har flest inteckningar. Om flera förare har uppnått samma poäng gäller lottning. (styrelsen) Vid lika många inteckningar gäller högsta sammanlagda summa för någon av inteckningarna.
Gun-Britt Harnemark / Somollis Shiny / Border Collie

Lydnadsklass III
Tilldelas den förare som under året och med samma hund erhållit 1:a pris vid officiellt lydnadsprov. Priset skall vandra i 10 (tio) år, det tilldelas då den förare som har flest inteckningar. Om flera förare har uppnått samma poäng gäller lottning. (styrelsen) Vid lika många inteckningar gäller högsta sammanlagda summa för någon av inteckningarna.

Roland Sjösten / JM´s Bc Zelo / Border Collie

Appellklass
Tilldelas den förare som under året erhållit högsta poäng i antingen Sph/Rph/Sök-hundsgruppen. Priset skall vandra i 10 (tio) år, det tilldelas då den förare som har flest inteckningar. Vid lika många inteckningar gäller individuellt högsta poäng.

Roland Sjösten / JM´s Bc Zelo / Border Collie

Lägre klass
Tilldelas den förare som under året erhållit procentuellt högsta resultat i antingen Skh/Sph/Rph/Sök-hundsgruppen. Priset skall vandra i 10 (tio) år, det tilldelas då den förare som har flest inteckningar. Vid lika många inteckningar gäller individuellt högsta resultat

Jutta Schwandner / Paras Ystävän Mozz/ Border Collie

Högre klass
Tilldelas den förare som under året erhållit procentuellt högsta resultat i antingen Skh/Sph/Rph/Sök-hundsgruppen. Priset skall vandra i 10 (tio) år, det tilldelas då den förare som har flest inteckningar. Vid lika många inteckningar gäller individuellt högsta resultat

Linda Ståleberg / Jinx Menelaos / Rottweiler
Bästa debutant i Appellklass
Priset tilldelas bästa debutant. Föraren får ej tidigare tävlat med annan hund. Föraren ska vara medlem i Ronneby Brukshundklubb. Priset tilldelas den som under året erhåller högsta poäng i appellklass, dock lägst uppflyttningspoäng. Vid lika poäng tilldelas priset den som har högst poäng i specialmomenten. Vid lika poäng även i specialmomenten gäller lottning. Priset består av en tenntallrik. Priset utdelas årligen på Ronneby Brukshundklubbs årsmöte. Priset är ständigt vandrande.
Årets återvändare
Annelie Scharf som pendlar mellan Tving och Japan
Jämnåriga med klubben
Kjell Gren, Roland Sjösten och Kenneth Lindfalk
Gun-Britt Harnemark blev rikt dekorerad
En kvarglömd 50-åring från förra årsmötet, Christer Olsson
Blommor för en 3:e plats vid Bruks SM fick Inki
Förtjänsttecken till Gertie ...
... och till Daniel Karlsson
Jetong för Agilityuppflyttning - Eva Blomqvist
Uppflyttningsjetonger i Lydnad III till Gun-Britt och Jutta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Damerna i insläppet, Anette och Linda med dotter
Slutar i styrelsen
Anna T Andersson
Helena Nyholm & Kenth Fransson som till vår stora sorg flyttar till Oskarshamn (!!?)
Jutta Schwandner slutar också i styrelsen
Nya i styrelsen
Jenny Sandgren som ofta kan ses träna sin Tollare på klubben
 
Inga-Lill Nilsson är ny som revisorssuppleant och tävlingssekreterare
 
2007 års Engagemangspris
Engagemangspriset går till Fredrik Berg för sitt goda kamratskap samt sina kulinariska färdigheter i köket i samband med tävlingar och andra arrangemang. Lovorden är många från tävlande och funktionärer.

I bakgrunden "Engagemangskommitténs" ordförande Kjell Gren

Klicka på tavlan som Fredrik har i handen så får du se bilden!
Klubbens kassör ett år till
Roland Sjösten
Mest dekorerad
Kenneth Lindfalk
Uppflyttningsjetonger i Bruks fick Helena Nyholm, Nils Hällgren, Roland Sjösten, Rose-Marie Mårtensson, Kenneth Lindfalk samt Linda Ståleberg
Uppflyttningsjetonger i Lydnad I, Gertie Lundberg, Lorina Johansson, Linda Ståleberg och Fredrik Reinodt
Klubbens nya valberedning, Eva, Bengt och Angelica

Och sedan blev det kaffe och tårta