Årsmötet 2016
 
Lista på utdelade förtjänsttecken
Lista på utdelade uppflyttningsjetonger
Lista på utdelade vandringspriser
 
 
Foto: Nils Hällgren
 
 
 
Avtackning av avgående funktionärer
Dorothy Johansson, avgår ur styrelsen

Ulrika Fällgren, avgår som sammankallande i tävlingskommittén

Britt-Marie Lindberg, avgår som sammankallande i rallykommittén

 
Blommor till SM-deltagarna
Roland Sjösten, spårhundgruppen

Monica Jönsson, spårhundgruppen

Hanne Eriksson, spårhundgruppen

 
Förtjänsttecken
Ulrika Fällgren

Monica Carlsson

Carola Boqvist

Elisabeth Sjöberg

Magnus Pilqvist

Carina Johansson

Eva Gren

 
Uppflyttningsjetonger, bruks & lydnad
Christer Persson, Mia Persson och Eva Gren

Alf Svedberg och Anette Robertsson

Carina Svedberg, Alf Svedberg, Eva Gren & Charlotte Ninov

Marie Mathiasson och Jutta Schwandner

 
Vandringspriser, bruks & lydnad
Monica Jönsson

Alf Svedberg

Ulrika Fällgren

Jutta Schwandner

Christer Persson

Anette Robertsson

Alf Svedberg

 
Utdelning av Championattavla
Jutta Schwandner

 
Uppflyttningsjetonger & Vandringspriser i Rallylydnad
Carina Berggren och Julia Gummesson

Julia Gummesson

 
Uppflyttningsjetonger & Vandringspriser i Agility
Eva Blomqvist och Jenny Hermansson

Karin Loodin Danielsson