Att träna sin hund

Alla hundar behöver tränas. Hur mycket man sedan tränar hunden kan variera. Vissa lär bara hunden att komma på inkallning, medan andra vill tävla i lydnad och därför tränar än mer. Oavsett hur mycket man vill träna sin hund finns det dock ett par saker man bör komma ihåg.

Undvik skrik och höga röster

När man tränar sin hund lönar det sig inte att skrika åt den utan höga röster kan rent av göra hunden mer svårtränad och den kan förlora lusten att träna. Man bör istället använda sig av en bestämd men lugn röst. Om hunden är på väg att försätta sig i fara kan det dock vara befogat att ropa till åt den.

Var inte våldsam mot hunden

Hunden ska tycka att träningen är rolig. Även om hunden inte förstår vad den ska göra får man inte vara våldsam mot den. Om man ska träna agility och hunden ska upp på ett balanshinder kan man hålla i den lite för att den ska få ett bättre självförtroende. Det är också en form av säkerhet ifall hunden tappar balansen. Man bör också hålla lite koll på var man sätter fötterna. Om man råkar trampa på hunden kan den bli rädd eller skadad.

Sluta när det går som bäst

När det gäller hundens träning bör man alltid sluta när det går som allra bäst. Att fortsätta träna för att sedan sluta när det går sämre kan leda till att hunden inte ser fram emot träningen nästa gång.

Välj rätt belöning

När man tränar hunden måste man se till att den belönas på något sätt. Man kan antingen använda sig av godis, av en klicker eller av en leksak. Vill man använda en klicker får man i regel börja med att belöna hunden med godis så att den förknippar klick-ljudet med något positivt.