Funktionärsträff 2013
 
Vi träffades på klubben tisdagen den 5 februari för att bemanna 2013 års tävlingar och prov.
Vi arbetade flitigt och effektivt i en god stämning. Resultatet framgår av pdf:en nedan.
 
 
 
Foto: Nils Hällgren
 
Här är alla 25 (inräknat fotografen) som var med på funktionärsträffen. Ytterligare 5 - 6 funtionärer hade hört av sig innan mötet och satt upp sig för medverkan på olika tävlingar.

När man arbetat flitigt ska man ha belöning, i form av god mat. Tack Fredrik och medhjälpare.