En spårtävling gör sig inte själv ...
 
Här är alla som gjorde det!

Elitklass spår 2010-10-30, Ronneby Brukshundklubb

Foto & idé: Inki Sjösten

 
Det krävs att ett stort antal idéella klubbmedlemmar under ett antal veckor förbereder spåren med rekognosering och snitsling. Tävlingsledare och biträdande tävlingsledare hjälper till med snitsling, kollar och kollar, har kontakt med markägare, jaktlag, ett antal orienteringsklubbar, lägger upp tidplaner, förbereder uppletanderutor, iordningställer lydnadsplaner, brer mackor med stekt ägg och kokar kaffe till domarna på tävlingsdagen samt femtioelva andra saker.

Tävlingssekreterarna förbereder med kontroll av anmälda tävlande, lägger in uppgifter i tävlingsprogrammet, stämmer av med inkomna anmälningsavgifter, förbereder resultatredovisningen samt på tävlingsdagen prickar av alla tävlande, kollar hundars registreringsnummer mm. Sedan gäller det att vara snabb och noggrann med inmatning av betygen som de tävlande får för så fort den sista tävlande gått sin lydnad står alla och stampar och vill att prisutdelningen ska börja.
Efter tävlingen gäller det att samla ihop alla papper med påskrifter av domare och tävlingsledare som ska skickas till SBK centralt.

Köket är en central del. Alla tävlande vill ju gärna ha en kopp kaffe och en macka på morgonen och när man klarat av spår och uppletande och kommit tillbaks till klubben ska det vara middag till tävlande och funktionärer. Och "några" ska stå i köket och sköta den ruljansen. Koka kaffe, plocka fram, plocka undan, diska mm.
Typ ...

Ett stort tack till alla ...
 
Spårläggare i grupp 1
Helene Edner
Karin Loodin
Carina Hall
Kristina Gustavsson
Anna T Andersson
Hanne Eriksson
Bengt Jönsson
Monica Jönsson
Lisa Edvardsson
Annika Lindberg
Bo Hagertz
Karl-Erik Sjösten
Spårläggare i grupp 2
Fredrik Reinodt
Gertie Lundberg
Kjell Gren
Bertil Friberg
Kina Linder
Kenneth Carlsson
Bengt Svensson, Hoby
Christer Persson
Inki Sjösten
Agneta Henrysdotter
Jennie Sandgren
Christer Persson
 
Fredrik Svanberg ansvarig för den goda maten tillsammans med Fredrik Berg
Cecilia Nilsson jobbade i köket
Jonna Borg jobbade i köket
Gertie Lundberg diskade, diskade och diskade ...
Jennie Sandgren siffervisare
Elisabeth Aller siffervisare
Kina Linder siffervisare
Rebecka Lundgren siffervisare
   
   
   
Roland Sjösten, tävlingsledare

Mia Persson, biträdande tävlingsledare

Emma Franzén, biträdande tävlingsledare

Fredrik Berg, biträdande tävlingsledare
(tillsammans med Fredrik Svanberg även ansvarig för det goda köket)

Elizabeth Olsson & Kicki Lychnell, tävlingssekreterare

Vid spår 3 bjöd Kjell & Bertil, traditionsenligt, domarna på grillad korv
(Foto: Kjell Gren)

Äntligen prisutdelning!

Christer Olsson & Claes Perslöf, domare

Göte Karlsson & Nils Hällgren, domare


... och så de tävlande för vilka vi gör allt detta
 
Pallplatserna i spårgrupp 1

Hela resultatlistan? Klicka här!

Pallplatserna i spårgrupp 2

Hela resultatlistan? Klicka här!