Ledarträff
 
2012-11-17
 
 
Tema: Bruksgrenen Sök
Arrangör: Hundägarutbildningskommitten RBK
 
 
 
Foto: Nils Hällgren & Britt-Marie Lindberg
Dagen började med en enkel frukostbuffé ...

... varefter vi snabbt förflyttade oss ut i sökområdet ...

... där Roland och Zelo visade hur det går till.

Inki kompletterade med information.

En figurant har hittats

 
Prova på "påvisning"

Väntar på sin tur

 
Stora och små, alla fick prova på

 
Bea har hämtat ut en figurant

Synretning

 
 
 
Fokus ska vara på figuranten även under transporten in till stigen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roland & Inki fick en liten gåva som tack för sin insats. Roland kollar om det finns någon påse med bilar ...

Dagen avslutades med diverse läckerheter