Medlemsmöte
2013-04-09
 
Utdelning av Bevis som SBK Allmänlydnadsinstruktör
samt Certifikat som Instruktör Rallylydnad, bl a
 
 
 
 
Kursledaren Inki Sjösten delade ut "Bevis" till Karina Berggren ... Jennie Sandgren från Hundägarutbildningskommitten övervakar.

Charlotte Evaldsson ...

Britt-Marie Lindberg ...

Kina Linder ...

Karin Loodin Danielsson ...

och Charlotte Ninov

Distriktets vandringspris i Rapport delades ut till Emma Franzén och hjälpförare Annika Lindberg

SBK:s förtjänsttecken i brons delades ut till Fredrik Reinodt

Certifikat Instruktör Rallylydnad delades ut till Charlotte Evaldsson och Britt-Marie Lindberg,

och till Emilia Nilsson