Den som gräver en grop ...
 
Ny och bättre belysning på klubben
Roland Sjösten och Alf Svedberg grävde och drog kablar
 
 
 
2013-05-16
 
Foto: Nils Hällgren
 
 
... och som vanligt på klubben sitter några och fikar medan andra jobbar :-)