Rapport & Sök alla klasser
 
2013-08-03
 
  Tävlingsledare Rapport, Helene Edner, Eva Jeansson
Tävlingsledare Sök, Christer Olsson, Nils Hällgren
Tävlingssekreterare, Inga-Lill Nilsson, Ulrika Fällgren, Elizabeth Olsson
Domare Rapport, Thomas Carlsson & Claes Perslöf
Domare Sök, Roland Sjösten & Kenneth Lindfalk
Figuranter, Dorothy Johansson, Monica Carlsson, Jutta Schwandner, Lena Granell
Skyttar, Martin Pettersson, Gertie Lundberg
Stationsskrivare, Kina Linder, Hanne Eriksson
Ringsekreterare, Lena Granell, Mia Persson, Hanne Eriksson, Kina Linder
Kök, Fredrik Berg
    Resultat
 
Foto: Nils Hällgren
Elitklass Sök: 1:a Sofie Malmberg & Lekebergas Ben Hogan, 2:a Maud Wåhlin & Memoars Nelson, 3:a Patrik Håkansson & Torneryds Tabbe

Lägre klass Sök: Helen Kjellander & Voffer´s Chiva

Rapport Lägre klass: 1:a Anna Lindelöf & Inga Av Centaurus, 2:a Anders Brorsson & Bröderna-Raskenstam Eskil, 3:a Sara Ericsson & Tullarbackens Illvilja