Lägre & Högre klass spår
 
2013-09-07
 
 
  Domare:
Inki Sjösten
Ulrika Adolfsson
Helene Edner
Ari Korhonen

Tävlingsledare:
Eva Jeansson
Roland Sjösten

Tävlingssekreterare:
Susanne Melkersson
Annika Lindberg

Köket:
Marie Mathiasson
Ylva Garnborn
Lena Andersson

Spårläggare:
Monica Jönsson
Kina Linder
Ann-Lill Stark
Marie Björnlund
Charlotte Ninov (även budföringsmottagare)
Bo Hagertz
Kenneth Carlsson
Fredrik Reinodt
Lena Granell
Christer Persson
Alf Svedberg (även skytt)
Martin Pettersson
Monica Carlsson

Ringsekreterare:
Marianne Carlsson
Lena Granell
Monica Jönsson
Ann-Lill Stark

Foto:
Britt-Marie Lindberg
Nils Hällgren
 
 
  Resultat:  
   
 
 
 
Högre klass spår: 1:a Alf Karlström & Rissies Paxa, 2:a Gudrun Larsson & Havtornets Dolcetto, 3:a Ia Björk & Red Goblin´s Zoda

Lägre klass spår: 1:a Anna Lindelöf & Julle Av Centaurus, 2:a Nils Hällgren & Aim High Marte Meo, 3:a Hanne Eriksson & Aim High Mihmet Credo

Fyra av klubbens egna ekipage blev uppflyttade till högre klass, fr vänster: Thomas Carlsson & Torneryds Ymax, Nils Hällgren & Aim High Marte Meo, Dorothy Johansson & Ritou´s Sunrize och Hanne Eriksson & Aim High Mihmet