Lydnad alla klasser & Appellklass spår och sök
 
2015-04-18
 
 
 
Tack till alla duktiga funktionärer
 
Resultaten finns här
 
 
 
Lydnad Elitklass, 1:a Susanne Karlsson & Wildbird Vessla Vilding, 2:a Maria Ljungdahl & Charmer Wins Elite Model (ej med på bilden), 3:a Kenneth Lindfalk & My Nr One Flow

Lydnadsklass II, 1:a Roger Leviné & Öljersjös Indra, 2:a Monica Carlsson & Tappra Ska-Jazza, 3:a Britt-Marie Larsson & Livsglädjens Jaktliga Sallad

Lydnadsklass III, 1:a Therese Hellstigen & Westpark Sweet Swan, 2:a Pernilla gustavsson & Daneskjold Gerry (ej med på bilden), 3:a Marie Mattiasson & Ziba

Lydnadsklass I, 1:a Marie Malmros Svahn & Riding´s Amore, 2:a Marita Persson & Moorman´s Joyford Hill, 3:a Emma Carlsson & Vickulas Wissla

Appellklass spår, 1:a Jan Tehagen & Hinnared´s Isak, 2:a Linda Ståleberg & Dexline´s Mero Von Mercuriuz, 3:a Gunbritt Harnemark & Somollis Rosalind

Appellklass sök, 1:a Maud Wåhlin & Memoars Utopia, 2:a Annika Hedsten & Canovills Olle