Grundmoduldeltagare
 
2015
 
Läs mer här!
 
Foto: Inki Sjösten
 
Övre raden fr v: Magnus Pihlqvist, Martin Pettersson, Marie Mathiasson, Jessica Johansson
Mellanraden: Rosemarie Olsson, Monica Carlsson, Johanna Ramberg, Therese Ramberg
Nedre raden: Jenny Hjalmarsson, Julia Gummesson, Eva Blomqvist, Carina Johansson, Mia Svensson