2016 års ekipage till Bruks- och IPO SM
 
 
 
 
 
Foto: Nils Hällgren
 
Fr v: Anders Brorsson & Eva Brorsson, Patrik Karlsson, Jutta Schwandner och Patrik Håkansson