Lägre & Högre klass spår
 
20160917
 
Alla våra funktionärer
 
Resultaten hittar du här
 
Foto: Nils Hällgren
 
Elitklass spår, grupp "Emma", 1:a Eva Johnson-Rosborg & Ryssbergets Kinneh, 2:a Håkan Lindberg & Tollartrollets Snobben, 3:a (ej med på bild) Ingemar Bark & Puckings Zelma

Elitklass spår, grupp "Mia", 1:a Tomas Fagerstedt & Qbaz Betti, 2:a Torbjörn Rosengren & Gorms Lukas, 3:a Sofie Malmberg & Navalls Ryder