Ett vykort för 42 år sedan ...
 
 
 
Bygglov för klubbstugan i Röde Mosse
 
 
Och så en del tidningsklipp från slutet av 1960-talet som hemsidan fått låna av Nils Ericsson
 
 
 
 
 
 
 
Ekipaget längst till vänster, Gösta Svensson & Asais Harts, är klubbens första Brukschampion