Tillbaks


KLUBBENS HISTORIA
1945 - 1997
Inför klubbens 50-årsjubileum gjordes en Jubileumstidning. Ansvarig för detta arbete var Inki Sjösten.
Innehållet på denna sida baserar sig helt på Jubileumstidningens innehåll. Snart (2007) firar Ronneby Brukshundklubb 60-årsjubileum och det finns därmed anledning att uppdatera denna sida med händelser för åren 1998 - 2006. Om du som läser detta har minnen och fotografier som du tycker är värda att uppmärksamma - ta då kontakt med nuvarande styrelse. Hittar du felaktigheter eller något som glömts bort - hör av dig så försöker vi rätta till fel.


Välj år ---
1948
1949
1950
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005Klubbens ordföranden genom tiderna
   
Läs jubileumstidningen - Klicka här! Jubileumstidningen som framställdes till klubbens 50 års jubileum kan du läsa här i sin helhet (pdf-format) Klicka på miniatyren till vänster


 

 

 

 

 

 

 

 


   
1945
anordnade Sällskapshunddklubben en utställning i Brunnsparken i Ronneby. Utställningen väckte intresse för hundar och hundsport. Bland besökarna fanns ett par personer som senare blev de drivande i den brukshundklubb som bildades i Ronneby. Det var Gunnar Abramsson och Börje Andersson.

Kontakt togs med en redan då etablerad SBK-avdelning i Karlskrona som sände ett par instruktörer till Ronneby för att informera om sin verksamhet. Trots annonsering i Ronnebyortens tidning kom inte mer än de ovan nämnda till träffen. Isen var dock bruten och ett arbete med att värva och intressera hundägare för dressyr pågick till årets slut.

    
1946
blev Ronneby en sektion under Karlskrona. Det fanns till att börja med 6 betalande medlemmar, medlemsavgiften var 8 kronor varav 4 kronor gick till SBK och 2 kronor till Karlskrona. Återstoden - 2 kronor - fick Ronnebysektionen för eget bruk.

Regelbundna övningar i appelldressyr bedrevs vid Silverforsen där en lämplig appellplan fanns. Instruktörer var Börje Andersson och Thyra Abramsson som fortsatte till 1951. Intresserade åskådare samlades vid övningarna och detta bidrog till att skaran så sakta växte.

    
1947
var tiden mogen för Ronnebysektionen att stå på egna ben.
Ronneby-Kallinge Hundklubb bildades med Gösta Cronsell som ordförande. Medlemsantalet ökade och vid årets slut fanns 22 medlemmar. I Cronsell fick klubben en utmärkt ledargestalt med goda teoretiska kunskaper. Gösta deltog aktivt i styrelsen fram till sin död 1956. Ture Johansson blev instruktör och verksamheten utökades väsentligt.
Tillika med appell tränades fältarbete - spår och rapport. I regler för officiella bruksprov av den 1 juni 1946, tävlades i följande grupper.

1
Anlagsprov för hundar under 9 månader
2
Appellklass
3
Skyddshundsgrupp
4
Spårhundsgrupp
5
Rapporthundsgrupp
6
Sjukvårdshund
7
Draghundsgrupp
8
Vallhundsprov
9
Prov för blindledarhundar

Vattenarbete med apportering i vatten var ett moment som ingick i reglerna. Karaktärsprovet var inlagt i appellklassen och fick avläggas varje gång före appellen.

Duktiga förare och hundar växte fram. Tävlingsintresset ökade men även mottot en bättre hundhållning infriades. I efterkrigstidens Sverige var kommunikationerna dåliga. Att ta sig till tävling var ett stort företag. genom frivilligorganisationerna lånades Kronans lastbilar och tävlande med fruar, barn och hundar embarkerade bilarna för färd till tävlingsplatserna. Att humöret var på topp och gemenskapen stor under sådana färder kommer säkert många äldre medlemmar ihåg. En sådan resa tog i regel en hel söndag i anspråk.

    
1951 Planerna på att skaffa en ny träningsplan och en egen klubbstuga tog en allt fastare form. På F17 fick klubben överta ett mindre hus som revs och lagrades vid Kalleberga.

Detta år arrenderas ett område på platån öster om Härstorpssjöns södra spets i Torneryd - arrende 100 kr/år. Här uppfördes en liten klubbstuga som döptes till Doggers Hus. Av det befintliga virket hade det mesta stulits men ett borgenslån på 3000 kr räddade stugbygget. I den lilla skara medlemmar som deltog i bygget märktes Nils Sandberg, Ture Johansson, Gunnar Abramsson, Folke Karlsson och Gösta Cronsell.

Inventarierna till stugan utgjordes av gåvor bl a från Kockums.

Aktiviteten under första hälften av femtiotalet var hög och medlemsantalet var drygt 50.

    
1952
Klubbstuga byggdes färdig. Protokollen från detta år är fyllda av detaljer kring bygget. Styrelsemötena hade man på Clarbergs Café. Ett viktigt inköp av värmekaminen för 15 kr noteras.

Trestadstävlingar ägde rum bl a den 21 september mellan Växjö, Kalmar och Ronneby. Pokalerna finns idag i klubbstugan.

Till bruksprov i Helsingborg åkte 6 medlemmar med fyra hundar. Till en tävling i Halmstad åkte man tillsammans i buss. Det kostade 10 kr. Startavgiften var 3 kr. Det kostade 4 kr om man ställde upp på två prov.

Kursverksamheten startades och man hade teori-undervisning med Thure Johansson som ledare.

Vi noterar även att man hade "en plikt mot samhället" att ställa upp i skallgångskedjor tillsammans med orienterarna - "Spaningskåren".

Den 22 oktober hade man möte i nya klubbstugan. Namnet Kallinge togs bort. Klubben hade 30 medlemmar.

    
1953
Den 3 februari byts namnet till Ronneby Brukshundklubb.

Den 20 april hade man klubbmöte med 21 medlemmar närvarande. Medlemsavgiften höjdes till 15 kr beroende på utgifterna för stugbygget. I klubbens kassa fanns 200 kr.

Tävlingar i Malmö och Lund. Det kom nya bestämmelser om riksprov och rikssegrarprov.

Den 2 juni fanns det fortfarande 200 kr i kassan och medlemsantalet uppgick till 30 st. Den 31 augusti hade medlemsantalet ökat till 46 och den 14 december beslöts att även icke hundägare fick vara med i klubben.

Klubbens första officiella bruksprov i Appellklass, Spår och Rapport alla klasser, blev en stor framgång.

Vid Arméns Hundskola i Sollefteå blev Gösta Cronsell godkänd i högre instruktörskurs och Thure Johansson i lägre.

    
1954
blev Eric Påhlsson ordförande. Klubben öppnade ett postgirokonto. Eslöv nämns som tävlingsplats. Klubben hade nu 50 medlemmar.

Ronneby Brukshundklubb hade bruksprov med 31 anmälda. Gösta Cronsell var tävlingsledare. Ny prövningsordning (regler).

Ett flertal uppvisningar genomfördes och skapade en fin propaganda för sporten.

    
1955
kan vi läsa i protokollen att man köpte in 5 kg Cuprinol till plank och klätterställning.

I klubben fanns, enligt uppgift, detta år fyra ekipage i segrarklass (elitklass idag) rapport, Thure Johansson - Sam Olsson - Nils Sandberg och Stig Pettersson.

Två ekipage i segrarklass spår, Gunnar Abramsson och Gösta Cronsell

Två ekipage i högre klass spår, Folke Karlsson och Hilbert Roos

Ett ekipage i lägre klass spår, Evald Karlsson

Noteras att det detta år blev 200 kr i förlust på ett bruksprov. Man hade problem med nycklar - deponeringsavgift 3:50 för att få ut en nyckel.

    
1956
Inga bruksprov detta år. Till Axel Hellgrens 60-årsdag (förgrundsgestalt inom SBK) bildades en fond som RBK skickade 25 kr till.

500 kr avsattes till 10-årsjubiléet nästa år. Gösta Cronsell dog.

    
1957
På årsmötet den 30 december föreslogs bildandet av en klubb i Karlshamn

    
1958
Inbjudan till SM. Ändring av regler: Även icke brukshundsraser fick delta. Dock skulle dessa hundar vara av "rätt storlek"

    
1959
Nisse Ericsson blir medlem i styrelsen.
Medlemsavgiften fortfarande 15 kr


    
1960
Nytt tak behövdes till klubbstugan. Medlemsavgiften höjdes till 18 kr. Hinderbana byggdes.

    
1961
Medlemsavgiften sattes till 20 kr. Erhållande av Armécert diskuterades. Begäran om ekonomiskt bidrag på 200 kr insändes till kommunen.

    
1962
Någon hade "glömt" anmäla till styrelsen att man skulle tävla.
Problem med rekrytering av nya medlemmar.
Den 3 augusti informerades om klubbens anslutning till Skånekretsen.
Stridigheter i klubben

    
1963
Inbjudningar till Unghundsbeskrivning och Avelskorning fanns protokollfört.
Flitpriser för träningsvillighet utdelades detta år till Ove Flyckt, Leo Andersson och Lennart Johansson

    
1964
Den 22 juli hölls årets enda möte som handlade om serietävling mot Karlshamn och inköp av hinder

    
1965
I årsmötesprotokollet läser vi att CBF hade låtit meddela att de till sin övning den 24 januari önskade deltagande av spår- och rapporthundar. Mötet beslöt anmäla två spårhundar

    
1966
I protokollen läser vi om att 20-årslubileum firades den 26 februari. Som PR ordnades uppvisning vid Blekingetinget i Kallinge och vid Brunnen.

Medlemmarna uppmanades att följa TV-programmet "Sådan herre, sådan hund". Lars Neij blev medlem. Man undersökte möjligheten att få igång en studiecirkel i ABF:s regi kring böckerna Hundvård och Hundutbildning

Asais Harts ägd av Gösta & Ulla Svensson blir klubbens första Bruksprovschampion (SBCH). Grenen de tävlade i var Rapport.

    
1967
Medlemsavgiften fastställdes detta år till 30 kr varav 25 kr går till Centralstyrelsen och klubben behåller 5 kr (!!).

Fältarbete skulle tränas på lördagarna efter förslag från Nils Sandberg som även blev ansvarig.

Klubbtävling mot Växjö den 12 november. Domare Thure Johansson. Deltagare i Spår: Lars Neij, Bo Nestlander. Appellklass: Ulf Laakso, Åke Johansson, ? Jönsson, Eva Olsson och Gösta Karlsson.

Årsmötet hölls den 3 december på konditori Fenix

    
1968
fick klubben byggnadslov (8 oktober) för ny klubbstuga på "Sjövik", Bustorp 1:26. Alltså den plats där klubben finns idag - Röde Mosse.
Nisse Ericsson blev ansvarig för byggandet av den nya klubbstugan. Övriga deltagare i byggkommitten var: Gert Robertsson, Nisse Rosenius, Thure Johansson och Gunnar Abramsson.

Dessutom beslöts om bildande av en damsektion för de kvinnliga medlemmarna.

Till ledare för ungdomsverksamheten valdes N Gadd

    
1969
Klubbstugan blev inflyttningsklar i april. Dock utan el. Att dra fram elektricitet skulle kosta 35.000 kr, en oöverstiglig summa vid den tiden. Det blev ett dieseldrivet elverk så småningom.

Inki Sjösten blev en av de cirka 40 medlemmarna. Modern kursverksamhet startade genom Lars Neij som med fantasi och engagemang höll nybörjarkurs med cirka 15 deltagare. Slutmålet var att tävla appellklass.
Teorilektionerna hölls på Brandstationen i avvaktan på att klubbstugan skulle bli klar. Ingrid Jaxér var en av kursdeltagarna.

Under ordet fritt vid klubbmöte den 17 april avvisades en protest från en medlem som hade synpunkter på att sällskapshundar och brukshundar gick i samma grupp

    
1970
sköt medlemsantalet rejält i höjden - 102 st.

Bredare tävlingsverksamhet. Sök tränades bl a av Gert Robertsson och Nisse Rosenius.
Roland Sjösten
och Sigvard Rydberg blev medlemmar.

Detta år bildades SBK-U som Inki Sjösten tog sig an. Bland medlemmarna fanns Marie Staffas, Karin Håkansson och Catharina Salomonsson

    
1971
Instruktörsutbildningen kom igång på allvar. Kursverksamheten utökades. Klubben hade nu 116 medlemmar

    
1972
firades klubbens 25-årsjubileum med en hejdundrade fest på Rådhuskällaren.

Brukschampion detta år blev Söderstjärnas Ito med förare Inki och Tore Olsson. De tävlade varannan gång.

    
1973
Ronneby Brukshundklubb var för första gången representerat på ett SM. Sigvard Rydberg med Bonzo blev Svensk Mästare och Nordisk Mästare i sök. Tore Olsson och Söderstjärnas Ito deltog i spår och blev 11:a

Klubbarbetet bestod av utbildnings- och tävlingsverksamhet samt stugskötsel där det allt överskuggande problemet var det dieseldrivna elverket som försåg stugan med ljus av "olika intensitet"

Ungdomsverksamheten blomstrade med bl a Blekinge Ungdomsserie där man tävlade i Lydnadsklass I


    
1974
SM i Strängnäs hade tre deltagare från Ronneby detta år. Inki Sjösten med Elbogens Jill blev 2:a i sök och 2:a vid Nordiska Mästerskapen. Roland Sjösten med Sacko blev 9:a i skyddet. Tore Olsson med Söderstjärnas Ito kom på en 17:e plats i spår

    
1975
Inki Sjösten med Elbogens Jill blev SM 1 i Göteborg och 4:a i sök vid Nordiska Mästerskapen.
Tore Olsson/Bengt Svensso
n och Söderstjernas Ito deltog i rapport. Det vara bara två hundar som gick under maxtid och Ito hade tyvärr några minuter får lång tid.
Kenneth Johansson (numera heter han Lindfalk i efternamn) blev medlem.
El drogs in i stugan.

F.ö. hade vi 20 tävlingsekipage.
195 medlemmar.

 


   
1976
Inki Sjösten och Elbogens Jill blev 2:a på SM i sök i Stockholm.
Klubben hade 13 tävlingsekipage.
195 medlemmar.

 


   
1977
14 tävlingsekipage under året.
143 medlemmar.
Nils Hällgren
blev medlem

 


   
1978
Lars Neij med Sack blev DM 1 i skydds.
20 tävlingsekipage. 167 medlemmar.

Tomas Göransson, Helene Edner och Ingrid Lindfalk blev medlemmar.
Kenneth Johansson (Lindfalk) och Asais Garbo var med på LydnadsSM.
Lavindalens Hogan (Sacko) med förare Roland Sjösten blev bevakningshund
 


   
1979
Gösta och Elsa Karlsson flyttade tillbaka till Alingsås.
Thomas Carlsson och Eva Tullgren blev medlemmar.

Medlemsavgift för A-medlem var 85 kr.
22 tävlingsekipage.218 medlemmar

 


   
1980
hade vi 28 tävlingsekipage och 212 medlemmar.

Brukschampion blev Lavindalens Hogan (Sacko) med förare Roland Sjösten och Sack med Lars Neij

    
1981
hade vi 29 tävlingsekipage och 204 medlemmar.

Elizabeth och Christer Olsson blev medlemmar.
Första tävlingen ”Årets Tjänstehund” i Skåne-Blekinge distriktet.
Ingrid Lindfalk och Cindy vann.

Vid SM i Karlsborg kom Roland Sjösten med Lavindalens Hogan alias Sacko på 9:e plats

    
1982
fick klubben de första räddningshundarna. Roland Sjöstens Sacko och Inki Sjöstens Heidi examinerades vid prov i Rosersberg.

Vid Draghundstävling i Sölvesborg(!!) vann Inki Sjösten och Heidi damklassen .
Övriga deltagare från Ronneby var Lars Edner med Basco och Roland Sjösten med Sacko.

28 tävlingsekipage finns noterade. Vi är 215 medlemmar.

    
1983
Brukschampion blev Heidi med förare Inki Sjösten.
Räddningshundar blev Gipsy/Thomas Carlsson, Basco/Helene Edner och Pluto/Nils Hällgren.

12 juni hade vi grisfest i samband med kursavslutningarna.
234 medlemmar fanns i klubben.

Roland Sjösten med Lavindalens Hogan alias Sacko blev Svensk och Nordisk Mästare i sök.

Inki Sjösten
blev tillsammans med Annelie Scharf och Heidi SM 3:a i rapport och 2:a på Nordiska Mästerskapen.
    
1984
44 tävlingsekipage i klubben. 273 medlemmar.

Inki Sjösten och Heidi blev SM 2:a i skydds i Ludvika.
Tomas Göransson och Frida kom på 19:e plats i spår.
Vid SM för räddningshundar i Malmö kom Thomas Carlsson och Gipsy på 7:e plats.

Ingrid Lindfalk var med vid första hundtjänstbiträdesutbildningen. Klubben fick 8 nya bevakningshundar bl.a. Gun-Britt Ekholm med Tina, Sievert Svensson med Bamse, Christer Olsson med Pally och Bengt Jönsson med Jack.

Brukschampion detta år blev Nils Hällgren/Pluto och Tomas Göransson/Frida.

SBK-U övergick till att bli Sveriges Hundungdom.

    
1985
hade klubben 44 tävlingsekipage. 311 medlemmar.

Inki Sjösten och Heidi blev 6:a i skydds vid SM i Halmstad och Tomas Göransson och Frida kom på 17:e plats i spår.

Vid SM för räddningshundar kom Magnus Lindh på 9:e plats med Roxy och Thomas Carlsson på 14:e plats med Gipsy.

Brukschampion detta år blev Thomas Carlsson/Eva Tullgren med Honey.

Lydnadschampion blev Eva Stenmark med Libby och Ingrid Lindfalk med Trebökens Cindy.

    
1986
lades möda ner på planen och belysning. Vi fick fin hjälp från F 17.

Ny form för nybörjarkurs infördes efter brainstormning på ett instruktörsmöte på F17. Tävlingsmomenten gjordes om till allmänlydnadsmoment.

SBCH Honey blev 3:a vid SM i Umeå. Thomas Carlsson hade pga benskada överlämnat sin hund till hustru Eva Tullgren och medförare Roland Sjösten.
Tomas Göransson och Frida blev 5:a i spår. Inki Sjösten och Heidi deltog i skyddshundsgruppen.

44 tävlingsekpage noteras. 280 medlemmar.

Brukschampion blev Trebökens Ceasar med förare Kenneth Johansson.
Bevakningshundar blev bl.a. Asais Mimmi/Helene Edner, Asais Ulli/Ingrid Lindfalk, Cindy/Leif Möller, Effekts Xolou/Sigvard Rydberg och Asais Lolly/Inki Sjösten.

    
1987
I nr 1 av Ronneby-Rackan detta år finns en artikel som beskriver ett nytt sätt att hålla nybörjarkurs. Det är en allmänlydnadskurs med valfri målsättning. Inga tävlingsmoment finns med. Flertalet instruktörer har tillsammans gjort ett kompendium där tävlingsmomenten ”översatts” till
allmänlydnadsmoment.

Kommittéansvariga i klubben var för Tävling Elizabeth Olsson, Träning Kenneth Johansson, Utbildning Helene Edner, Stuga ute Anders Johannesson, Stuga inne Anna-Lisa Karlsson, PR Marie Staffas och Fest Ingrid Lindfalk.

28-30 augusti arrangerade blekingeklubbarna Bruks- och Lydnads-SM i Blekinge - tävlingsplats Ronneby (Tävlingscentrum och Camping i Brunnsparken).
Roland Sjösten var som tävlingsledare ansvarig för mästerskapet. PR-verksamheten med Birgitta Enquist och Nils Hällgren i spetsen låg också på Ronneby. F17 ställde upp fint. SM:et var ett samarrangemang mellan de fyra blekingeklubbarna.
I Brunnsparken hölls lydnaden och skyddset som f.ö. dömdes av Inki Sjösten.
SM-resultaten blev Tomas Göransson/Frida 7:a i spår och Thomas Carlsson/Eva Tullgren/Honey 6:a i rapport.

7 bevakningsekipage godkändes detta år.
F.ö. hade klubben 40 tävlingsekipage. 273 medlemmar.
Ronneby Brukshundklubb fyller 40 år samtidigt som Ronneby firar 600-årsjubileum.

Instruktörer i klubben detta år var: Helene Edner, Margot Ekelund, Anna Enquist, Tomas Göransson, Ingrid Holm, Jörgen Holm, Nils Hällgren, Anders Johannesson, Kenneth Johansson, Thomas Carlsson, Christina Leopold, Ingrid Lindfalk, Ewa Magnusson, Christer Olsson, Annelie Scharf, Christer Scharf, Inki Sjösten, Roland Sjösten och Marie Staffas.

    
1988
25 tävlingsekipage. 291 medlemmar.

Vid SM i Norrköping blev Inki Sjösten och Heidi 5:a i sök. Ekipaget blev detta år Blekinges första fyrfaldiga brukschampion.
Tomas Göransson och Frida kom på 10:e plats i spår.

Marianne Henriksen blev Lydnadschamion med Sapfo.

I Ronneby-Rackan nr 2/1988 läser vi en rolig artikel av Leif Möller. Han skriver om en spårtävling. Sedermera skrev han en mycket rolig bok med många kopplingar till kända personer i vår klubb. Läs den!

Bevakningshundar detta år blev bl.a. Trebökens Annie/Ingrid Lindfalk, Lavindalens Orkan/ Thomas Nilsson, Asais Puskas/Roland Sjösten och Asais Penny/Marie Staffas.

    
1989
hade vi 35 tävlingsekipage. 315 medlemmar.

Vid SM i Växjö kom Ingrid och Kenneth Lindfalk och Trebökens Annie 4:a i rapport.
Tomas Göransson och Frida kom på 24:e plats.
Inki Sjösten och Heidi kom nr 14 i spår. De hade därmed - som första ekipage i Sverige - tävlat i alla fyra grupperna på SM. Karriären avslutades med ett lydnadschampionat. Därmed blev Heidi 5-faldig champion.

Asais Puskas (Pusse) deltog tillsammans med Roland Sjösten och Sigvard Rydberg i rapport.
Marianne Henriksen deltog i lydnad med Sapfo och kom på 19:e plats.

Christer Olsson blev bruksprovsdomare.
Bruksprovschampions blev Asais Mimmi (Fanny) med förare Helene Edner och Asais Puskas (Pusse) med förare Roland Sjösten.

    
1990
Vid SM i Göteborg kom Roland Sjösten och Asais Puskas på 11:e plats.
Ingrid och Kenneth Lindfalk deltog i rapport med Trebökens Annie.

Brukschampion blev Teddy med förare Nils Hällgren och Trebökens Annie med Ingrid/Kenneth Lindfalk som förare.
Sigvard Rydberg och Effekt´s Xolou har tagit tre cert i sök.
Nore Ljung och Djurtorps Tuff blev räddningshundsekipage. Bl.a. Kenneth Lindfalk och Trebökens Billie klarade bevakningshundsprovet.

Kursverksamheten förnyades genom att kurserna teoretiska del genomfördes i studiecirkelform. Grupperna sattes till cirka 10 deltagare. Alla deltagare hade kursmaterial i form av kursbok och arbetsplan. Avsikten var att få deltagarna mera aktiva och självständiga i sin hundträning. Alla hundar oavsett ålder går i samma grupp. Hundägarna står i centrum - inte hundarna.

Mikael Richt blev ½-tidsanställd på klubben för att sköta om stugan och dess omgivningar.
Uppvisning på Torget i cityföreningens regi. Nya gröna dräkterna sponsrade av Sparbanken premiärvisades.

Thomas Carlsson blev domare.

    
1991
kommer många av oss ihåg som året då vi genomförde Vandringen.
Med lättare ryggsäckar vandrade vi från Edestads kyrka cirka 15 km till Listersjöarna, hade en trevlig grillkväll i solnedgången och bodde i militärtärtält tillsammans för att nästa dag åka hem - en erfarenhet rikare.

Vid SM i Karlskoga kom Roland Sjösten och Asais Puskas på 16:e plats i spår.
Ingrid och Kenneth Lindfalk deltog med Trebökens Annie i rapport.

Kursstarterna för nybörjarkurser spriddes ut med tre startdatum på våren och tre på hösten.

Lydnadschampion blev Whio´s Betty Boop med förare Anita Olsson.
Trebökens Dido med förare Sivert Svensson har avlagt prov för arméhund.
Bengt Jönsson och Trebökens Exo blir hemvärnsekipage.

Köket på klubben renoverades
    
1992
var klubben med på Utmaningen. Laget bestod av Kenneth och Billie, Roland och Pusse, Thomas/Eva och Moa, Sigge och Xolou.
Lagledare Marica Finndahl. Vi blev 5:a.

Vid SM i Piteå blev Sigvard Rydberg och Effekts Xolou 5:a i sök.
Thomas Carlsson/Lasse Håkansson deltog i rapport med Seebacks Moa. Ulla Johansson och HunTibbs Fiona deltog i lydnad.

Bevakningshundar detta år blev Jexa/Marica Finndahl, Moa/Thomas Carlsson och Tina/Dorothy Johansson.

Brukschampion blev Trebökens Billie med förare Kenneth Lindfalk.
Lydnadschampion blev Asais Mimmi alias Fanny med förare Helene Edner, Ylles Jazz med förare Åslög Bjurek och HunTibbs Fiona med förare Ulla Johansson.

Så hade vi loppmarknad i Brunnnsparken och i Tving. Pengarna ska sponsra SM-deltagarna.

4 nya instruktörer examinerades bl.a. Elizabeth Olsson.

    
1993
Vid SM i Hässleholm kom Kenneth Lindfalk och Trebökens Billie på 3:e
plats i sök och Sigvard Rydberg och Effekts Xolou blev 5:a i sök.

Brukschampion blev Seebacks Moa med förare Thomas Carlsson/Eva Tullgren och Hacketorps Irja med förare Inki Sjösten.

Christina Sonberg blev 2:a klass B-domare, Christer Olsson och Thomas Carlsson blev 1:a klass B-domare.

SBK firade 75-årsjubileum och vi i Ronneby bjöd den 20 maj in allmänheten till en tipspromenad i Brunnsparken för presentation av verksamheten.

Vår klubbtidning Ronneby-Rackan fyller 10 år. Första redaktionen bestod av Gertie Lundberg, Marie Staffas och Annelie Scharf. Anna Enquist kom med i kommittén detta år. Rose-Marie Mårtensson är även med i kommittén.

Så hade vi kurs i Hjärt-Lungräddning med bl.a. Helene Edner som engagerad kursdeltagare.....

Bevakningshundar blev Jack/Tommy Nilsson, Miro/Christina Sonberg och Bazil/Ola Svahn.

Tjänstehundsinstruktörerer blev Helene Edner, Anna Enquist och Marica Finndahl.

Handledare blev bl.a. Anna Cronström Håkanssn, Malin Holmgren Adolfsson, Anette Robertsson, Annica Svensson och Ingela Ståhl.

    
1994
Vid SM i Västerås kom Kenneth Lindfalk och Trebökens Billie på 14:e
plats i sök och Thomas Carlsson/Eva Tullgren med Seebakcs Moa kom på 12:e plats i rapport.

Brukschampion blev Marhöjs Miro med förare Christina Sonberg. De deltog även i SM för Bevakningshundar i Revinge.

Bevakningshundar blev Trebökens Heija/Helene Edner, Trebökens Girl/Thomas Eklund och Hacketorps Karin/Roland Sjösten.

Planerna på tillbyggnad av stugan tog form. Beslysning på planen färdigställdes. Ny trekammarbrunn har även fixats så att inte våra stortävlingar behöver besökas av tömningsbil från kommunen.

Handledare blev bl.a Kjell-Ivan Jonasson, Ingrid Nilsson Kristin
Erlandsson, Eva Jeansson, Filippa Nilsson och Ronny Olsson
.

Tidningen Brukshunden gjorde en artikel om vår trivselträning ledd av Corrina Johansson.

    
1995
SM i Sundsvall. Roland Sjösten och Hacketorps Karin kom på 19:e plats i spår. Thomas Carlsson och Eva Tullgren med Seebacks Moa kom på 12:e plats i rapport. Kenneth Lindfalk och Trebökens Billie deltog i sök. Ingrid Lindfalk deltog i skyddet med ”lånehunden” Trebökens Daxe och kom på 14:e plats.

Detta år byggde vi till klubbstugan. 128 nya vägbehövliga kvadratmeter med sekreteriat och och två studierum. Tommy Erlandsson och Kjell-Ivan Jonasson såg till att vi fick en barack av Marinkommando Syd i Karlskrona.
Vi fick hjälp av ALU-arbetare för uppsättning men mycket arbete utfördes som vanligt genom ideellt arbete.
Detta år fick vi även en ny fin klubbdress.

För första och hittills enda året har medlemsantalet överskridit 400. 401 medlemmar registrerades under år 1995.

Nya handledare blev Birgitta Börjesson, Sofie Joelsson, Karin Karlsson Svensson, Anna Larsson, Ingemar Mazetti, Peter Ohlsson, Annika Robertsson, Lena Stigsson och Bodil Åkesson.

Brukschampion blev Hacketorps Karin (Kajsa) med förare Roland Sjösten, Bimbo med förare Anders Karlsson och Trebökens Xo med Bengt Jönsson.

    
1996
blev året då Roland Sjösten tog sin andra SM-seger i Malmö. Tillsammans med Hacketorps Irja vann de överlägset spårhundsgruppen. På NoM spår i Norge blev de bästa svenska ekipage på en 5:e plats.
Bengt Jönsson och Trebökens Exo kom på 9:e plats i spår. I rapport kom ThomasCarlsson /Eva Tullgren och Seebacks Moa på 12:e plats. Ingrid Lindfalk och Trebökens Kompis deltog i lydnad.
Många klubbmedlemmar följde med till Malmö (och Danmark) och hejade fram våra ekipage.

Klubben startade på Bodil Åkessons initiativ (äntligen) med Bingolotto.
Kenth Svartberg - etolog på uppgång - besökte oss och genomförde en intressant dag.
Vi fick tre nya instruktörer Eva Jeansson, Filippa Nilsson och Ingela Ståhl.

Lydnadschampion blev Trebökens Kompis med förare Ingrid Lindfalk. Monica Jönsson placerade sig på 9:e plats i Doggy Cup i Vårgårda tillsammans med Geisha.

35 tävlingsekipage. 346 medlemmar.
    
1997
firar Ronneby Brukshundklubb 50-årsjubileum  

Ordförande genom tiderna
1947
Gösta Cronsell
1981
Nils Hällgren
1948
Gösta Cronsell
1982
Nils Hällgren
1949
Gösta Cronsell
1983
Ingrid Holm
1950
Gösta Cronsell
1984
Ingrid Holm
1951
Gösta Cronsell
1985
Ingrid Holm
1952
Thure Johansson
1986
Ingrid Holm
1953
Thure Johansson
1987
Ingrid Holm
1954
Eric Pålsson
1988
Ingrid Lindfalk
1955
Gösta Cronsell
1989
Ingrid Lindfalk
1956
Thure Johansson
1990
Ingrid Lindfalk
1957
Thure Johansson
1991
Helene Edner
1958
Thure Johansson
1992
Helene Edner
1959
Thure Johansson
1993
Annelie Scharf
1960
Thure Johansson
1994
Thomas Carlsson
1961
Rolf Bengtsson
1995
Thomas Carlsson
1962
Rolf Bengtsson
1996
Roland Sjösten
1963
Sven Nilsson
1997
Roland Sjösten
1964
Sven Nilsson
1998
Christina Sonberg
1965
Gösta Svensson
1999
Christina Sonberg
1966
Gösta Svensson
2000
Lars Håkansson
1967
Thure Johansson
2001
Annica Svensson
1968
Thure Johansson
2002
Annica Svensson
1969
Thure Johansson
2003
Nils Hällgren
1970
Nils Ericsson
2004
Nils Hällgren
1971
Nils Ericsson
2005
Nils Hällgren
1972
Gösta Karlsson
2006
Nils Hällgren
1973
Gösta Karlsson
2007
Sannie Widén
1974
Göran Landin
2008
Sannie Widén
1975
Göran Landin
2009
Elisabeth Arebark
1976
Gösta Karlsson
2010
Elisabeth Arebark
1977
Roland Sjösten / Inki Olsson
2011
Fredrik Berg
1978
Inki Sjösten
2012
Fredrik Berg
1979
Inki Sjösten
2013
Fredrik Berg
1980
Inki Sjösten
2014
Fredrik Berg
    2015 Fredrik Berg
    2016 Fredrik Berg
    2017 Rose-Marie Olsson