Klubbens tävlingar 2008
Klubbens tävlingar 2007

Klubbens tävlingar 2006 & 2005
Senast ändrad
2012-01-18
Tävlingsdatum
2008
Deltagare
Resultat
Funktionärer
Spårläggare, sökfiggar, siffervisare m fl
27 april
Lydnad alla klasser
Apellklass Spår och Sök
 
3 maj
MH
       
17 maj
Skydd, alla klasser
 
   
9 augusti
Rapport, alla klasser
Sök, alla klasser
 
   
21 augusti
Lydnad, alla klasser
 
   
6 september
Spår, Lägre och Högre
   
21 september
Spår, Elitklass
   
18 oktober
MH