Klubbens tävlingar 2009

Senast ändrad
2012-01-18
Klubbens tävlingar 2008
Klubbens tävlingar 2007
Klubbens tävlingar 2006 & 2005
Tävlingsdatum
2009
Deltagare
Resultat
Funktionärer
Spårläggare, sökfiggar, siffervisare m fl
6 januari
Lydnad alla klasser, inomhus
se nedan!
25 april
Lydnad alla klasser
Apellklass Spår och Sök
 
8 augusti
Rapport, alla klasser
Sök, alla klasser
   
21 augusti
Lydnad, alla klasser
   
6 september
Spår, Lägre och Högre
   
10 oktober
Lydnad, alla klasser
   
1 november
Spår, Elit
MH/MT?
Klicka här!
     
 
 
Funktionärslista, 2009 års tävlingar

Datum   Tävling Domare Tävl.led Bitr tävl Ansv.Tävl.sekr+ts Möte inför tävlingen Närvarande från tävlingssektorn
                 
2009-01-06 Lydn alla klasser Inki Sjösten I+III Mia P II+elit Nils H Emma Franzen  ansvarig
Helene Edner Elisabeth Arebark
2009-04-25 Akl sph, sök  Ari Korhonen Christer Olsson Bengt Jönsson Inga-Lill Nilsson  ansvarig 2009-04-02 Jutta Schwander
Jan Larsson  
Lydn alla klasser Lars Johansson I+III Thomas C II+elit Jutta S
Carina Lundin
2008-05-09 MH Roland Sjösten
2009-08-08 Rph alla klasser  Skånedomare Helene E Thomas C Elisabeth Arebark   ansvarig 2009-07-21 Elisabeth Arebark
Elizabeth Olsson
sök alla kl Claes Perslöf Christer O Nils H
Inki Sjösten
Nils Hällgren
Ingemar Bark
2009-08-21 Lydn alla klasser Ari Korhonen I+III Mia P II+elit Helene E Elisabeth Arebark  ansvarig 2009-08-04 Elisabeth Arebark
kväll DM Carina Lundin  
2009-09-06 Sph-lkl, hkl Ari Korhonen
Christer Olsson
Inki Sjösten Roland Sjösten Elizabeth Olsson   ansvarig 2009-08-18 Daniel Karlsson
Thomas Carlsson
Nils Hällgren
 
2009-10-10 Lydn alla klasser Helene Edner I+III Christer O Inga-Lill Nilsson ansvarig 2009-09-22 Monica Jönsson
Marianne Johnsson II+elit Monica J  
2009-10-17
MH Helene Edner
2009-11-01
Sph-elit Claes Perslöf Nils Hällgren Jutta S Emma Franzen ansvarig 2009-10-13 Jutta Schwander
Christer Olsson Thomas C Inga-Lill Nilsson
Ingemar Bark
Skånedomare
Skånedomare
Skånedomare