Klubbens tävlingar 2010
Senast ändrad
2012-01-18
Klubbens tävlingar 2009
Klubbens tävlingar 2008
Klubbens tävlingar 2007
Klubbens tävlingar 2006 & 2005
Tävlingsdatum
2010
Deltagare
Resultat
Funktionärer
Spårläggare, sökfiggar, siffervisare m fl
24 april
Lydnad alla klasser
Apellklass Spår och Sök
 
7 augusti
Rapport alla klasser
Sök, alla klasser
   
20 augusti
Lydnad, alla klasser
   
5 september
Spår, Lägre och Högre klass
   
9 oktober
Lydnad, alla klasser
   
30 oktober
Spår, Elit
MH/MT?
Klicka här!
     
 
 
Funktionärslista, 2010 års tävlingar