Klubbens tävlingar 2011
Senast ändrad
2012-01-18
Klubbens tävlingar 2010
Klubbens tävlingar 2009
Klubbens tävlingar 2008
Klubbens tävlingar 2007
Klubbens tävlingar 2006 & 2005
Tävlingsdatum
2011
Deltagare
Resultat
Bilder, funktionärer
Funk.lista
23 april
Lydnad alla klasser
Apellklass Spår och Sök
Bilder
 
6 augusti
Rapport alla klasser
Sök, alla klasser
Bilder  
26 augusti
Lydnad, alla klasser
Bilder  
20 augusti
Rallylydnad
   
4 september
Spår, Lägre och Högre klass
Bilder
8 oktober
Lydnad, alla klasser
Bilder  
6 november
Spår, Elit
Bilder
MH/MT?
Klicka här!