Välkommen, här hittar Du information om alla våra kurser


   
  Kurs

Kursavgift, kr Kursbok/
Kurshäfte
Arbetsplan
Att betala, kr Kursen startar
  Grundkurs Allmänlydnad, "valpkurs" 750 ingår ingår 750 Löpande
  Fortsättningskurs Allmänlydnad 750 från Gk ingår 750 2018-03-13
  Aktiv med hund - mental aktivering 750   ingår 750 2018-03-13
 
Agility
         
  Agility grundkurs 650     650 2018-04-02
  Agility fortsättningskurs 750 ingår   750 2018-04-02
 
Rallylydnad
         
  Rallylydnad grundkurs 750   ingår 750 2018-04-04
  Rallylydnad fortsättningskurs 750   ingår 750 2018-04-04
  Rallylydnad avancerad & mästarkurs 750   ingår 750 *) hösten 2018
 
Tävlingskurser/Aktivering
         
  Tävlingskurs Agility 650     650 2018-04-02
  Lydnad – lydnadsklass/appellklass 750 150 ingår 900 2018-03-13
  Spårkurs - Bruks 750 150 ingår 900 2018-03-13
 
         
            (* datum meddelas senare
 

Startbrev                                                                                                   
Skickas ut några veckor före kursstart med information om kursstart och betalning.


Betalning                                                                                                       
Sker till bankgiro 5603-5231 senast den dag som anges i startbrevet. Vid utebliven betalning går platsen till nästa i kön.


Medlemskap – ett krav för att gå kurs hos oss. Alternativ:

  1. Du betalar medlemskap till Ronneby Brukshundklubb. För år 2018 kostar det 530 kr och är rullande dvs. gäller ett år från det datum du betalt. Om familjemedlem vill delta på kursen – eller bara vara medlem i klubben – kostar det 110 kr.

  2. Är du medlem i Sveriges Hundungdom får du t.o.m. det år du fyller 25 delta på SBK:s kurser och utbildningar utan krav på medlemskap i SBK. Du måste ha valt SBK som din specialklubb när du betalar medlemskapet dit.


Allmänt kursupplägg

- I alla kurser ingår ett kursmaterial med en arbetsplan för gemensam planering. Kursdeltagaren får därmed vetskap om kursens innehåll.
- Alla kurser innehåller både teori och praktik. Alla instruktörer använder samma kursmaterial och därmed blir kursernas genomförande likriktade.
- Alla utbildningskontroller dokumenteras. Val av fortsättningskurs resp. tävlingskurs/aktivering sker i samråd med instruktören.
- Kurser med fler än 5 deltagare har i regel två ledare - kan vara instruktör + ledare under utbildning.
- Kurserna är planerade för 6 - 8 träffar inkl. startkväll med litteraturutlämning mm

Vårt kursmaterial - se affisch


Studiefrämjandet
är vår samarbetspartner och genom att följa våra arbetsplaner följer vi det demokratiska arbetssättet, som gör att klubben får visst ekonomiskt stöd.


Inträdeskrav                                                                                                        
Grundkurser allmänlydnad
Hunden måste vara vaccinerad. Vid första tillfället på valp/grundkursen då du kommer utan hund visar du upp vaccinationsintyget. Om din hund är under 12 veckor eller inte fullvaccinerad, får bara du gå med på kursen tills du kan visa upp ett vaccinationsintyg. Vid första kurstillfället med hund ska identitetshandlingar tas med. Instruktören kontrollerar hundens identitet (öronmärkning eller chip). Om du äger en ”insmugglad hund” och vill gå kurs på brukshundklubben gäller följande (enligt beslut i SBK:s Förbundsstyrelse 2005-11-11) Hunden ska vara id-märkt och vaccinerad. Dessutom ska hunden ha uppnått en ålder om 6 månader och ha varit i Sverige i minst 3 månader innan den tillåts delta i vår verksamhet.

FK/Tävlingskurser/Aktivering
Förkunskaper god allmänlydnad. Vissa kurser mer specifika krav, se under respektive kurs. Nya deltagare uppvisar, som ovan, vaccinationsintyg och identitetshandlingar på sin hund.

Frågor skickas i första hand till klubbens mail där vi svarar så fort vi kan eller ring till
Sannie Widen 0702-357653.     Alla våra kurser

GK Allm - Grundkurs allmänlydnad ”valpkurs”                               
Mål:
Hundkunskap i allmänlydnad för föraren. En allmänlydig hund enligt Färdighetskontroll.
Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs                                                         
Kurstid:
8 träffar x 3 studietimmar
Kursinnehåll: Teoretiska resonemang enligt arbetshäftet. Praktisk träning enligt arbetshäftet.
Kurslitteratur: ALLMÄNLYDNAD 2016 bok med dvd + Arbetshäfte Grundutbildning med Frågebatteri för koll av teorin.

FK Allm - Fortsättningskurs allmänlydnad och mental aktivering
Mål:
Fördjupad hundkunskap i allmänlydnad för föraren. En allmänlydig hund enligt Målbeskrivning FK
Förkunskaper: Grundkurs eller motsvarande                                                   
Kurstid: 6 träffar x 3 studietimmar
Kursinnehåll: Teoretiska resonemang enligt arbetsplanen. Praktisk träning enligt målbeskrivningen som finns i arbetsplanen.
Kurslitteratur: ALLMÄNLYDNAD 2016 bok med dvd + Arbetshäfte med Frågebatteri för koll av teorin

Aktiv med hund – Mental aktivering och ha roligt med hunden
Mål:
Ha kul tillsammans med hunden under ordnade former - förbättra allmänlydnaden
Förkunskaper: Grundkurs eller motsvarande                                                   
Kurstid: 6 träffar x 3 studietimmar
Kursinnehåll: Träffarna är planerade med två tillfällen vardera av spår/sök, rallylydnad och agility.
Kurslitteratur: ALLMÄNLYDNAD 2016 bok/dvd medtages + Arbetshäfte.

Agility

GK Agility - Grundkurs agility                                                             
Mål: Agilitykunskap för föraren. Kunna träna vidare med sikte på fortsättningskurs och ev. tävling.
Förkunskaper: Fortsättningskurs allmänlydnad - rekommenderad av instruktör
Kurstid: 6 träffar x 3 studietimmar                                                     
Kurslitteratur
: ---
Kursinnehåll: Grundläggande kunskaper i agility. Inlärning av hinder. Samarbete.

FK Agility - Fortsättningskurs agility
Mål: Tävla i klass 1 hopp och agility
Förkunskaper: Grundkurs agility
Kurstid: 6 träffar x 3 studietimmar                                                    
Kurslitteratur:---
Kursinnehåll: Träning på nybörjarbanor med inriktning på tävling där sedan moment från högre klasser kommer in. Träning med hunden lös.


Rallylydnad

GK Rally - Grundkurs Rallylydnad                                            
Mål:
Rallylydnadskunskap för föraren. Färdigheter med hunden i nybörjarklass rally.
Förkunskaper:
Grundkurs allmänlydnad                                                         
Kurstid:
8 träffar x 3 studietimmar
Kursinnehåll:
Teoretiska diskussioner samt träning enligt kurshäftet.
Kurslitteratur:
Häfte Rallylydnad Nybörjarklass
Referenslitteratur:
ALLMÄNLYDNAD och TÄVLINGSLYDNAD


FK Rally - Fortsättningskurs Rallylydnad
Mål: Kunskap och färdigheter om inlärning/träning av rallylydnadens moment i fortsättningsklassen. Kunskap om tävlingsregler. Träning med lös hund.     
Förkunskaper: Grundkurs rallylydnad
Kurstid: 8 träffar x 3 studietimmar
Kursinnehåll: Teoretiska diskussioner samt träning av momenten i nybörjar- och fortsättningsklassen enligt reglerna för de olika klasserna.                          
Kurslitteratur: Häfte Rallylydnad Fortsättningsklass
Referenslitteratur: ALLMÄNLYDNAD och TÄVLINGSLYDNAD


AMK Rally – Avancerad och Mästarkurs i Rallylydnad

Mål: Kunskap och färdigheter om inlärning/träning av rallylydnadens moment i avancerad och mästarklass. Kunskap om tävlingsregler för momenten i avancerad och mästarklass. Att kunna skapa samt bygga upp färdiga rallylydnadsbanor enligt regelverket.
Förkunskaper: Grundkurs och fortsättningskurs rallylydnad. Startat i nybörjarklass.
Kurstid:8 träffar × 3 studietimmar
Kursinnehåll: Teoretiska diskussioner samt träning av momenten i avancerad- och mästarklass enligt reglerna för de olika klasserna.
Kurslitteratur: Regelboken i rallylydnad. Momentbeskrivningarna för avancerad och mästarklass. Banor och slingor som vi använder på våra träningstillfällen.
Referenslitteratur: 100% rallylydnad av Ida Lindgren

Tävlingskurser

Tävlingskurs Agility
Mål: Tävla i Agility
Förkunskaper: : Krav på förare och hund och dokumenterade förkunskaper.
Kurstid: 6 träffar x 3 studietimmar
Kursinnehåll: Inlärning och träning av Agilityord och moment. Regler.


Tävlingskurs Lydnad
- Startklass och/eller appellklass
Mål: : Tävling eller aktivering
Förkunskaper: : Dokumenterad god allmänlydnad, kunna ha hunden okopplad på lydnadsplanen.
Kurstid: 8 träffar x 3 studietimmar
Kursinnehåll: Inlärning och träning av tävlingslydnadsord och moment. Regler.
Kurslitteratur: Häfte Lydnadstävling Startklass med dvd 2017/Arbetshäfte Appellklass med dvd akl lydnad 2017


Spårkurs - Bruks                                               
Mål:
Tävla i appellklass på sikt eller ha eget mål
Förkunskaper: God allmänlydnad, kunna ha hunden okopplad i skogen.
Kurstid: 8 träffar x 4 studietimmar
Kursinnehåll: Grundläggande spårträning – personspår
Kurslitteratur: SPÅRHUNDEN med DVD + Arbetsplan


Tillbaks till förstasidan

 
Här kan du anmäla dig till våra kurser!